fase 1a: Kennisfase

Looptijd: 1 september 2011 – 1 januari 2012

Het IPC project begint met de kennisfase. Hierin wordt:

  • • vanuit verschillende invalshoeken en uitgangpunten specifieke kennis van de producten en concrete marktbehoeften opgedaan o.a. door begeleiding van deskundigen van de kennisinstellingen
  • • een programma van eisen en wensen voor te totale gevel vaststellen
  • • door middel van brainstormsessies een aanzet gegeven tot mogelijk oplossingsrichtingen

Alle deelnemers binnen het IPC project nemen hieraan deel.

Inloggen

wachtwoord vergeten?